Menu

VZN obce Strečno č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Strečno č. 3/2023  o miestnom poplatku za rozvoj

Prevziať (PDF, 171KB)