Menu

Ostatné spolky

Krakovské kvarteto
Kontakt: Ľubomír Gábor
Kontakt : 0903 060 806
glubeno@gmail.com

je skupina heligonkárov, ktorej členov tvorí rodina Gáborová. Lukáš, vekom najmladší, ale o to šikovnejší, dvojičky Alenka a Dominika a otec Ľubomír. Absolvovali mnoho súkromných i verejných vystúpení doma i v zahraničí.  Názov kvarteto je odvodené od počtu členov. A prečo Krakovské? Lebo časť za obcou Strečno, v ktorej žijú, volali starí ľudia Krakov.

Strečnianski heligonkári
Kontakt:
Členov tvoria skúsení heligonkári, Robko Bukovinský, vekom najmladší a najšikovnejší, jeho otec Robo Bukovinský, Juraj Vrábel a Libor Meško. Hre na tento nástroj sa venujú 5 rokov pod odborným dohľadom pána učiteľa Martina Čerňanského. Absolvovali mnoho vystúpení doma i v zahraničí.

Flatus vocis
PedDr. Otília Moravčíková
Kontakt : 0903 566 825
email :otiliamoravcik@gmail.com
Komorný súbor starej hudby Flatus vocis vznikol v Strečne v roku 1994 ako vokálna skupina, ktorá spievala iba príležitostne. Počas dvoch rokov sa vyprofilovala na súbor starej hudby a v tomto renesančnom duchu prehlbuje svoje interpretačné umenie a rozširuje dramaturgiu. Súbor pestuje amatérske hudobné umenie podľa vzoru talianskych camerát, teda spolkov, ktoré sa schádzali k nácvikom a k spevu pri pobožnostiach alebo pri svetských príležitostiach. Prevažuje ” a capella” štýl, no súbor sa s potešením venuje aj inštrumentálnej hudbe. V repertoári nájdeme sakrálne skladby nizozemských majstrov, talianske frottoly a karnevalové piesne, madrigaly, francúzske chansony, španielske kompozície, anglické anonymy, ale aj piesne a tance z územia dnešného Slovenska. Súbor účinkuje okrem vlastných koncertov na rôznych podujatiach, festivaloch a výstavách, ktoré sa nejakým druhom umenia dotýkajú renesančného slohu.

Kúdeľná izba