Menu

Symboly obce

Erb obce vychádza z historickej pečate obce zachovanej už na odtlačku pečatidla s kruhopisom SIGIL. POSES. STRECZ, a to na písomnosti z 15. apríla 1832, ktorá je uložená v Štátnom oblastnom archíve v Bytči. Náš terajší erb pozostáva zo zeleného štítu, na ktorom sa v dolnej časti nachádzajú tri zvlnené strieborné pruhy, nad nimi sa nachádza doľava obrátená strieborná ryba.

symbols

 

Autorom námetu je pán Jozef Dorica, a do Heraldického registra Slovenskej republiky bol zapísaný dňa 9. júla 1993 pod signatúrou S-32/93. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Strečno môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu.

Vlajka Strečna pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, bielej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.