Menu

Obecné zastupiteľstvo

Bc. Dušan Štadáni

starosta obce
e-mail: starosta@strecno.sk
tel: 0902 340 494

Beáta Badibangová

zástupkyňa starostu
Komisia kultúry
e-mail: zastupca@strecno.sk
tel: 0903 268 737

PhDr. Mária Beháňová

e-mail: mariabehanova4@gmail.com

Ivan Melo

e-mail: ivan.melo295@gmail.com

Ján Trnovec

e-mail: jan.trnovec725@gmail.com

Marek Hanuljak

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
e-mail: marek.hanuljak@strecno.sk

Ing. Miroslav Kubo

e-mail: miroslav.kubo@gmail.com

Vojtech Oberta

e-mail: vojtech.oberta@gmail.com

Ing. Július Ilovský

Komisia pre ochranu verejného poriadku
e-mail: julius.ilovsky@strecno.sk

Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA

e-mail: iveta.tarabova1@gmail.com

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania

Predseda:  Ivan Melo

Členovia: p. Peter Oberta, p. Matej Oberta, Ing. Branislav Meliš, Ing. Miroslav Kubo, Ing. Ľubomír Škrípek

Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií

Predseda: PhDr. Mária Beháňová

Členovia: Mgr. Dušan Ďurčo, Bc. Oľga Škripková, Ing. Ivana Tavačová

Komisia kultúry

Predseda:  Beáta Badibangová

členovia: p. Ľubomír Bukovinský, p. Samuel Beháň, p. Bronislava Ďurišová, p. Marta Štadaniová, p. Vojtech Oberta, Ing. Daša Balogová

Komisia školstva a športu

Predseda: Vojtech Oberta

Členovia: p. Ján Trnovec, p. Peter Oberta, p. Beáta Badibangová, p. Ivan Melo, p. Michal Oberta 

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda: Ing.Július Ilovský

Členovia: JUDr. Martin Samec, Mgr. Iveta Tarabová

Komisia pre sociálne veci

Predseda: Mgr. Iveta Tarabová

Členovia: p. Beáta Badibangová, PhDr. Mária Beháňová

Komisia pre životné prostredie

Predseda: Marek Hanuljak

Členovia: p. Samuel Zajac, Ing. Katarína Buchtová, p. Samuel Beháň

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

Predseda:  Ing. Miroslav Kubo

Členovia: p. Marek Hanuljak, Ing. Július Ilovský

Obvody

Beáta Badibangová Za záhradami I., Kamenná
Marek Hanuljak 1.mája, 28.októbra
Vojtech Oberta Školská, M.Ilovského
Ivan Melo Zlatné, Čsl.brigády, 26.apríla
Mária Beháňová Za záhradami II, Lipová
Iveta Tarabová Sokolská I, Franc.partizánov, Partizánska, Cintorínska
Ján Trnovec Mládeže, Záhradná
Miroslav Kubo Sokolská II, Športová, Nábrežná
Július Ilovský Hradná, Lesná, SNP, Kováčska