Menu

Obecné zastupiteľstvo

Bc. Dušan Štadáni

starosta obce
e-mail: starosta@strecno.sk
tel: 0902 340 494

Beáta Badibangová

zástupkyňa starostu
Komisia kultúry, školstva a športu
e-mail: zastupca@strecno.sk
tel: 0903 268 737

Ing. Danka Sokolovská

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania
e-mail: dana.sokolovska@strecno.sk

Mgr. Dušan Durčo

Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií
e-mail: dusan.durco@strecno.sk

Mgr. Monika Obertová

Komisia pre sociálne veci
e-mail: monika.obertova@strecno.sk

Marek Hanuljak

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
e-mail: marek.hanuljak@strecno.sk

Peter Oberta

technické zabezpečenie
e-mail: peter.oberta@strecno.sk

Samuel Zajac

Komisia životného prostredia
e-mail: samuel.zajac@strecno.sk

Ing. Július Ilovský

Komisia pre ochranu verejného poriadku
e-mail: julius.ilovsky@strecno.sk

Ing. Andrea Ďurišková

e-mail: andrea.duriskova@strecno.sk

Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií

Predseda: Mgr. Dušan Ďurčo

Členovia: Bc. Oľga Škripková, Mgr. Monika Obertová, Ing. Radovan Martinček

Komisia životného prostredia

Predseda:        Samuel Zajac

Členovia: Ing. Katarina Buchtova, p. Pavol Tavac

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania

Predseda:        Ing. Dana Sokolovská

Členovia: p. Janka Tavačová, Ing. Branislav Meliš, p. Alfonz Klocáň, p. Peter Oberta

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda:        Beáta Badibangová

Členovia:         Marián Praták, Pavol Bukovinský, Ľubomír Bukovinský, Peter Oberta,

Mgr. Dušan Ďurčo,  Marta Štadániová,  Štefan Oberta

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda:        Ing. Július Ilovský

Členovia:        JUDr. Martin Samec, Ing. Andrea Ďurišková

Komisia pre sociálne veci

Predseda:        Mgr. Monika Obertová

Členovia:        Marta Vantuchová,  Anna Dugovičová,  Mgr.Iveta Tarabová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

Predseda:        Marek Hanuljak

Členovia:        Ing. Radovan Martinček, Ing. Andrea Ďurišková

 

Obvody

p. Beáta Badibangová: Za záhradami časť I., Kamenná

p. Pavol Tavač: Sokolská časť II., Športová, Nábrežná

Marek Hanuljak: Školská, 26. apríla

p. Peter Oberta: 28. októbra, M.Ilovského

Mgr. Monika Obertová: 1.mája, Čsl. brigády

Ing. Andrea Ďurišková: Za záhradami časť II., Lipová

Ing. Dana Sokolovská: Mládeže, Záhradná

Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, SNP, Kováčska

určí sa na ďalšom OZ – Zlatné, Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska a Fr. Partizánov