Menu

Kostol Sv. Žofie

www.farnost-strecno.sk

Prvý kostol v Strečne bol postavený v roku 1789. Nachádzal sa na ľavom brehu Váhu oproti dnešnému kostolu na suchom mieste, nie však bezpečnom pred povodňami a požiarom. Bol postavený jednoduchou stolárskou a tesárskou prácou dreva. Terajší murovaný kostol bol postavený v roku 1847, ktorého pamätná listina je uložená v rámčeku v kostole pri vchode. Pred kostolom sa nachádza hrobka z kameňa a misijný kríž z roku 1926.

farnost_strecno

Kostol mal na veži slnečné hodiny, ktoré sa vplyvom poveternostných podmienok poškodili.V roku 1923 sa nanovo vymaľoval celý kostol. Maľovanie previedol maliar Arpád Juhasi z Nitry, maľbu na klenbe namaľoval Andrej Šaveššy z Budapešti. Pôvodné dva zvony, ktoré boli použité pre vojnové účely, sa nahradili v roku 1926 novými. V roku 1929 bolo zavedené elektrické osvetlenie kostola. V roku 1990 bol v kostole zmontovaný pohybujúci sa Betlehem, ktorý je každoročne sprístupnený na vianočné sviatky.