Menu

Územný plán

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE – KONCEPT

—————— začiatok konceptu ———————-

Prevziať (PDF, 3.9MB)

Prevziať (PDF, 6.07MB)

Prevziať (PDF, 8.87MB)

Prevziať (PDF, 7.7MB)

Prevziať (PDF, 7.33MB)

Prevziať (PDF, 7.65MB)

Prevziať (PDF, 8.89MB)

Prevziať (PDF, 6.6MB)

Prevziať (PDF, 6.4MB)

Prevziať (PDF, 4.86MB)

Prevziať (PDF, 4.11MB)

Prevziať (PDF, 4.31MB)

Prevziať (PDF, 3.92MB)

Prevziať (PDF, 1.19MB)

—————— koniec konceptu ———————-

MAPA – ÚZEMNÝ PLÁN OBCE – súčasný

Prevziať (PDF, 1.8MB)

Širšie vzťahy

Prevziať (PDF, 979KB)

Výkres širších vzťahov

Prevziať (PDF, 1.93MB)

UPN

Prevziať (PDF, 1.62MB)

Urbanistický návrh

Prevziať (PDF, 515KB)

Návrh dopravy verejnoprospešných stavieb

Prevziať (PDF, 1.07MB)

ÚPN SU Strečno

Prevziať (PDF, 983KB)

Verejné technické vybavenie

Prevziať (PDF, 469KB)

Budúce stavby a iné zámery

Prevziať (PDF, 357KB)

Budúce stavby a iné zámery – výkres

Prevziať (PDF, 448KB)

Verejnoprospešné stavby

Prevziať (PDF, 376KB)

Schéma

Prevziať (PDF, 339KB)

Správa ZAD 2

Prevziať (PDF, 292KB)

Správa ZAD 1

Prevziať (PDF, 256KB)

Celý dokument

Prevziať (PDF, 13.5MB)