Menu

ŽS Zvonica

Ľubica Kučerová – vedúca súboru
Kontakt : 0903 893 008
Kamenná 157
01 24 Strečno
kucerovci@gmail.com

Ženská spevácka skupina ZVONICA vznikla v roku 2009 v obci Strečno ako nezávislé zoskupenie speváčok, ktoré majú vzťah a úctu ku krásnym ľudovým piesňam. Repertoár tvoria piesne zo Strečna a Terchovej. Sú to hlavne trávnice ale aj ženské piesne so sprievodom hudobných nástrojov: harmoniky, huslí a ľudových píštal. Snahou je oživiť zabudnuté piesne a tradície v obci Strečno.
Názov skupiny je odvodený od kopca Zvonica, ktorý sa týči priamo nad obcou. Z dnes už nejestvujúcej drevenej zvonice sa voľakedy šíril hlas zvonov do diaľky. Ten ochraňoval ľudí aj úrodu, znel v ťažkých časoch vojen, ale aj vo sviatočné príležitosti.