Menu

Povinné zverejňovanie

 

V tekto sekcii nájdete všetky aktuálne zmluvy spolu s archívom.

Pozrite VIAC

Aktuálne faktúry a objednávky, ktoré sú priebežne dopĺňané.

Pozrite VIAC

Pozrite si zápisnice z obecného zastupiteľstva obce Strečno

Pozrite VIAC

Rozpočty a výročné správy obce Strečno

Pozrite VIAC

Plat zástupcu starostu

Pozrite VIAC

Plán práce činnosti

Pozrite VIAC
Stavebné konania

Aktuálne veci zo stavebného úradu a stavebných konaní.

Poplatok za rozvoj

poplatky za rozvoj

Komplexné informácie o odpadoch v našej obci

Pozrite VIAC