Menu

Spevácka skupina JESIENKA pri ZO JDS v Strečne
Spevácka skupina Jesienka vznikla v roku 2013 a v súčasnosti má 13 členov. Vedúcim skupiny je p.Libor Meško. V jej repertoári sú väčšinou ľudové piesne s rôznou tématikou. Členovia skupiny sa pravidelne stretávajú každý štvrtok
a nacvičujú nové piesne.

Spevácka skupina sa pravidelne zúčastňuje na kultúrnych podujatiach v obci (hody, slivkové hody, oslavy SNP na vrchu Zvonica, veľkonočné a vianočné trhy, Majáles). Minulý rok vystupovali aj v Poľskom Jaworze na Sviatku pečeného zemiaka, a tento rok pozvali spevácku skupinu na fašiangové posedenie seniori zo Stráňav. Okrem toho sa členovia speváckej skupiny zúčastňujú aj na akciách, ktoré sú poriadané OO JDS v Žiline – adventné stretnutie a iné.