Menu

Spevácka skupina JESIENKA pri ZO JDS v StrečneSpevácka skupina Jesienka vznikla v roku 2013 a v súčasnosti má 10 členov. Vedúcim skupiny je p.Libor Meško. V jej repertoári sú väčšinou ľudové piesne s rôznou tématikou. Členovia skupiny sa pravidelne stretávajú každý štvrtok a nacvičujú nové piesne.

Spevácka skupina sa pravidelne zúčastňuje na kultúrnych podujatiach v obci ( obecné hody, slivkové hody, oslavy SNP na vrchu Zvonica, veľkonočné a vianočné trhy, Majáles).

A taktiež  vystupujú zahraničí v Poľskom Jaworze na Sviatku pečeného zemiaka,  Bielsko – Biala  podujatie stretnutie troch štátov cezhraničná spolupráca  Slovensko, Česko a Poľsko. v Rámci zahraničnej spolupráce s Českou republikou sme vystupovali v Horných Tošanovciach na podujatí Dožinky.

Okrem toho sa členovia speváckej skupiny zúčastňujú aj na akciách, ktoré sú poriadane OO JDS v Žiline – adventné stretnutie a iné.