Menu

Stavebný úrad

Zmena úradných hodín počas letných prázdnin

Prevziať (PDF, 300KB)

Spoločný obecný úrad Strečno
Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka,
Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník
Pracovisko:
Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

KONTAKTY
Tel.: 041/599 33 35
Tel. podateľňa: 041/599 33 05
Mail podateľňa: stavebny.urad@strecno.sk
Mail: referent: daniela.postekova@strecno.sk (Divina, Divinka, Stráňavy, Strečno)
Mail: jana.dolinajcova@strecno.dcom.sk (Svederník, Dlhé Pole a Horný Hričov)
Mail: maria.trnkova@strecno.sk (Hôrky, Brezany, Bitarová, Ovčiarsko)
Stránkove hodiny:
Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 -16:30