Menu

História

Na území dnešnej obce Strečno boli sídliskové nálezy púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu, slovanské sídlisko z 9.-11. storočia, stredoveká pevnôstka. Hradná provincia sa spomína okolo roku 1300, v roku 1321 ako tunajšie mýto. V roku 1384 obec bola sídlom strečnianskej (žilinskej) župy, ku ktorej patrili hradné panstvo Strečno, Žilina, hradné panstvá Lietava, Starý hrad, Budatín. Názov obce je doložený z roku 1300 ako Strechun, z roku 1321 ako Strechen, z roku 1358 ako Strychen, z roku 1384 ako Castrum Strechyn, z roku 1438 ako Streczen, Streczan, z roku 1598 ako Ztrechen Waralya, z roku 1773 ako Strečan, z roku 1786 ako Strečno, maďarsky Sztrecsnó, Sztrecsény.

history_strecno