Menu

Vybavenie petície

Dňa 24.10.2016 bola Obci Strečno doručená Vaša petícia, po ktorej prijatí ju posúdila z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí.

Prevziať (DOCX, 21KB)