Menu

Rozhodnutie RIUS

Predložený strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“

Prevziať (DOCX, 40KB)

RIUS-podpis