Menu

Pozvánka na 7. OZ

Starosta obce Strečno Vás pozýva na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

26.októbra 2015 o 18,00 hod. v kancelárii starostu

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Schválenie poskytnutia úverov na financovanie projektov podporených z fondov Európskeho spoločenstva a Environmentálneho fondu.
  4. Schválenie 3. zmeny rozpočtu na rok 2015.
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

Bc. Dušan Štadáni

starosta obce

Prevziať (DOCX, 21KB)