Menu

Oznam o predĺžení platnosti

Oznam o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania.

Prevziať (PDF, 226KB)