Menu

Integrované povolenie

Zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia (list č. 5901-20980/2015/Žer/770890109/Z10-SP zo dňa 17.07.2015) pre prevádzku DONGHEE Slovakia – Elektroforézna lakovňa“ prevádzkovateľa DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Prevziať (PDF, 4.9MB)