• Strmé svahy, údolné roviny, meandre, rieka Váh, ktorá ich vytvorila. Strečniansky prielom pohorím Malej Fatry rozhranie Žilinskej a Turčianskej kotliny, ktorému trónia dva hrady je od nepamäti svedkom prieniku civilizačných kultúr a biologickým koridorom. Pestrosť krajiny, voda živel i obživa, história, kultúra, ľudský um sú v neopakovateľnej koncentrácii sústredené na malom kúsku územia. Ponúkajú možnosť zoznámiť sa s touto časťou Slovenska každému, kto chce zažiť, vidieť, skúsiť, oddýchnuť si.
  • Obec Strečno ležiaca vo výške 360 m.n.m. sa po prvý raz písomne spomína v roku 1321. Počas SNP sa v strečnianskej úžine odohrávali prudké boje. Bojov sa zúčastnilo okrem slovenský a sovietskych partizánov aj 155 Francúzov. Na ich počesť bol v roku 1956 odhalený pamätník na vrchu Zvonica.
  • Súčasné Strečno je modernou, rozvíjajúcou sa obcou, ktorá svojimi danosťami a službami poskytuje príjemný pobyt návštevníkom z celého Slovenska i zahraničia.
Vitajte v Strečne...
 

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Návrh VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

Posledná zmena (Piatok, 16 Január 2015 17:49)

Čítajte viac...

 

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ

Návrh VZN č.1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2015

 

Posledná zmena (Piatok, 16 Január 2015 17:46)

Čítajte viac...

 

Malá vodná elektráreň Krivé

Zistovacie konanie na vybudovanie malej vodnej elektrárne na toku Váh v r.km 273,060, ktorá bude slúžiť na výrobu elektrickej energie.

 

Posledná zmena (Utorok, 13 Január 2015 14:05)

Čítajte viac...

 

Prechod na nový odorant zemného plynu

SPP Distribúcia oznamuje prechod na nový typ odorantu zemného plynu.

Čítajte viac...

 

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strečne, ktoré sa konalo 15. 12. 2014.

 

Posledná zmena (Utorok, 23 December 2014 16:21)

Čítajte viac...

 

Aktuálne číslo hlásnika

Aktuálne číslo vyšlo 20. 12. 2014

Posledná zmena (Utorok, 23 December 2014 16:35)

Čítajte viac...

 

Divadelné predstavenie

Vo vianočnom čase naši divadelníci predvedú novú hru "S brokovnicou na manžela"

 

Posledná zmena (Streda, 10 December 2014 15:36)

Čítajte viac...