Menu

OZNAM O PRERUŠENÍ ELEKTRICKEJ ENERGIE

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

08.01.2021

Prevziať (PDF, 730KB)