Menu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prevziať (PDF, 486KB)