Menu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prevziať (PDF, 233KB)