Menu

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prevziať (PDF, 215KB)