Menu

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ

Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Strečne, ktoré sa konalo 15. 12. 2014.