Menu

Zápisnica 23. zasadnutie OZ + uznesenia

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 23. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Strečne.

Zápisnica

Prevziať (PDF, 529KB)

Uznesenia

Prevziať (PDF, 416KB)