Menu

VZN obce Strečno o miestnych daniach č.2/2023 na rok 2024 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Strečno  o miestnych daniach č.2/2023  na rok 2024 a ďalšie zdaňovacie obdobia.

Prevziať (PDF, 334KB)