Menu

VZN obce Strečno č.1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Strečno č.1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prevziať (PDF, 310KB)