Menu

VZN o miestnom poplatku za KO

VZN o miestnom poplatku za KO, drobné stavebné odpady

Prevziať (PDF, 481KB)