Menu

VZN č.2 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci

Všeobecne záväzné nariadenie o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci, ktoré plnia povinné predprimárnevzdelávanie

Prevziať (PDF, 366KB)