Menu

VZN 4/2020 o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2020 obce Strečno o miestnych daniach na rok 2021 a ďalšie zdaňovacie obdobia.

Prevziať (PDF, 848KB)