Menu

VZN 3/2020 o poplatku KO 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prevziať (PDF, 493KB)