Menu

Výzva – Slovenská inšpekcia životného prostredia

 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Prevziať (PDF, 1.06MB)