Menu

Výzva na odstránenie stavby

Výzva k ohláseniu odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka. „E“ parc.č.788/2 KN v k.ú.Strečno

Prevziať (PDF, 214KB)

Výzva k ohláseniu odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka. „C“ parc.č. 1173/2 KN v k.ú.Strečno

Prevziať (PDF, 218KB)