Menu

Vyplácanie pôdy Agropoint

Nájomca poľnohospodárskej pôdy spoločnosť AGROPOINT, s.r.o. (farma Mojšová Lúčka) bude dňa 3.4.2019 (streda) v čase od 11.00-17.00 h v priestoroch kultúrneho domu Strečno vyplácať nájom za rok 2018. V prípade záujmu môžete uviesť číslo účtu, na ktorý Vám v budúcnosti bude vyplácaný nájom.
Ing. Miroslav Hreus