Menu

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o určení spádovej materskej školy

Všeobecne záväzného nariadenie o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

Prevziať (PDF, 435KB)