Menu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Prevziať (PDF, 470KB)