Menu

Volebné okrsky a volebné miestonosti a email na doručenie

Volebné okrsky a volebné miestonosti – o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Prevziať (PDF, 212KB)

Zverejnenie emailovej adresy

Prevziať (PDF, 202KB)