Menu

Verejné prerokovanie správy o hodnotení stretegického dokumentu

Verejné prerokovanie správy o hodnotení stretegického dokumentu

Prevziať (PDF, 334KB)