Menu

Uznesenia z 24. OZ

z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.6.2022

Prevziať (PDF, 530KB)