Menu

Uvítanie detí do života

„Na svete je veľa krásnych vecí , no niet väčšieho pokladu, ako je ľudský život.“

Vo štvrtok 7.5.2015 sa sála KD v Strečne ozývala detským džavotom. Stretli sa tu rodičia so svojimi novonarodenými deťmi, aby spolu zo zástupcami obce Strečno oslávili narodenie nových občanov uvítaním detí do života. Nových-najmenších spoluobčanov dediny prišli privítať aj detičky z MŠ Strečno, ktoré si pod vedením pani učiteliek Katky Pratákovej a Aďky Kopáskovej pripravili pásmo básničiek a pesničiek. Rodičia sa po programe následne podpísali do Pamätnej knihy obce Strečno a prevzali finančný darček a kvietok.

uvitanie2_plagát