Menu

Titul knižnica Horného Považia

Krajská knižnica v Žiline každoročne vyhlasuje súťaž o “Knižnicu Horného Považia”. Dňa 20.4.2015 komisia, menovaná riaditeľkou Krajskej knižnice v Žiline rozhodla, že pre rok 2014 získa tento titul Obecná knižnica v Strečne.

library