Menu

Stratégia tvorby a budovania DS v ŽSK

oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu.

Prevziať (PDF, 440KB)