Menu

Sociálna služba starostlivosti o dieťa v detskej skupine

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce rodičom pomôcť v neželanej situácii, ak sa dieťa napríklad pre nedostatočné kapacity nedostalo do jaslí, či materskej školy.

Už od konca júna existuje nový koncept starostlivosti o dieťa – detské skupiny.

Rodičia môžu svoje dieťa umiestniť do detskej skupiny, kde sa o ich ratolesť postarajú v menšej skupine detí v domácom prostredí.

Postup je veľmi jednoduchý.

Rodič, ktorý chce umiestniť dieťa do detskej skupiny:

 s prevádzkovateľom detskej skupiny uzavrite písomnú zmluvu

 na Úrade práce požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa v detskej skupine (najviac 160 eur mesačne)

 z príspevku uhradí starostlivosť o dieťa v detskej skupine

Osoba, ktorá chce začať prevádzkovať detskú skupinu:

 musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonná

 navštívi vyšší územný celok (VÚC), kde sa zapíšte do registra sociálnych služieb

 sa môže sa starať  maximálne o 4 deti od narodenia do 5 rokov

Všetky potrebné informácie o detských skupinách nájdete na

https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/detske-skupiny/?fbclid=IwAR3_9LpUBL-WMlE6b1tpgYsBJas7b8IQuEG5DPS-Qt_G7zPsVEy_5uUHbyA&fs=e&s=cl

Prevziať (PDF, 692KB)