Menu

Sevak Zákaz

Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie!
Zákaz otvárania poklopov pri dažďoch!

Prevziať (PDF, 1.36MB)