Menu

Schválený dodatok č. 3

č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach so sídlom na území obce na príslušný kalendárny rok

Prevziať (PDF, 278KB)