Menu

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Prevziať (PDF, 189KB)