Menu

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Optický kábel v úseku Varín, Vrútky a Banská Bystrica.

Prevziať (PDF, 693KB)