Menu

Rozhodnutie o návrhu programu

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát poľnohospodárstva schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy v oblasti Turie.

Prevziať (PDF, 2.82MB)