Menu

Rámcový návrh cest. poriadku

Pripomienkovanie cestovného poriadku.

http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsk-gvd-obdobie-2019-2020-pripomienkovanie.html