Menu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2015 – 2020 (s výhľadom do r. 2023)

Prevziať (PDF, 1.94MB)