Menu

Oznan – koncept územného plánu obce Strečno

Oznámenie o začatí verejného prerokovávania.

Prevziať (PDF, 400KB)