Menu

Oznámenie Verejná vyhláška Filo

V zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

1. Peter Filo, bytom Strečno

Prevziať (PDF, 267KB)